Janakpur Airport (JKR)

Medium airport in Janakpur, Janakpur, Nepal.